Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Einleitung > Tipps - neu > Značení pevnosti šroubů

Mechanické vlastnosti šroubů

Značíme N.M např. 4.6, kde první číslo udává setinu meze pevnosti fub = 400 MPa a druhé číslo je násobitel, kterým získáme mez kluzu fyb = 0,6 fub = 240 MPa

Dílčí součinitel spolehlivosti šroubových spojů se bere γMb = 1,45

Pevnostní třída šroubů Mez kluzu - fyb [MPa] Mez pevnosti - fub [MPa]
4.6 240 400
4.8 320 400
5.6 300 500
5.8 400 500
6.8 640 600
8.8 640 800
10.9 900 1000